Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

El a hontalanságba...

2019.10.16., szerda 18:00

Az idei, tizedik Székelyföld Napok jegyében az „El a hontalanságba…”. Az 1916-os román betörés az unitárius egyházi forrásokban című könyv bemutatójának színhelye lesz a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-terme 2019. október 16-án, szerdán 18 órától.

A kötet összeállítói Gidó Csaba, Márk Attila, Pál János, munkájukról a rendezvényen Sarány István, a könyvet megjelentető csíkszeredai Hargita Népe Kiadó vezetője beszélget velük.

A rendezvényen közreműködik Ürmösi-Incze Hunor énekes, Iffiu Szabolcs prímás, Tóth Miklós brácsás.

Az eseményszámba menő, hiánypótló könyv fülszövegéből:

„Az elmúlt évtizedekben megjelent szakmunkák, visszaemlékezések különböző szemszögből igyekeztek körbejárni az 1916-os román betörés eseményeit és annak az erdélyi társadalomra gyakorolt hatását. A szakirodalom tekintetében elmondható, hogy szinte minden érintett határmenti megyéről, városról jelentek meg az adott időszakot feldolgozó elemzések, leírások. Az utóbbi években megjelent munkák esetében megfigyelhető az a törekvés – a politikai, hadtörténeti események feldolgozása mellett –, hogy a korabeli polgári lakosság mindennapjainak feltárása kerüljön előtérbe.

A kötetünkben közzétett – a román betöréssel kapcsolatos – dokumentumok sajátossága, hogy azokat egy jól körülhatárolható társadalmi közeg, az unitárius egyház hívei és tisztviselői hozták létre. A néha szubjektív, a történések hatása alatt készült jelentések, jegyzőkönyvek, főhatósági iratok több szempotból is értékesek: egyfelől élethűen tárják az olvasó elé a kor történéseit és hangulatát, másfelől rávilágítanak arra, hogy az olyan kisközösségek, mint az egyházközségek, hogyan élték meg és miképpen reagáltak a román betörés szülte eseményekre.”

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sajtóvisszhang:
Mesél az orgonák szerelmese
Megrendült a faluközösségek egysége

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve