Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Módszertani napon találkoztak a háromszéki közkönyvtárosok

Az eddigi hasonló összejövetelek hagyományát erősítő, évkezdő találkozón vettek részt 2019. január 14-én intézményünkben Kovászna megye közkönyvtárosai. A Bod Péter Megyei Könyvtár módszertani irányítóként így értesül közvetlenül a régióban zajló szakmai tevékenységről, illetve így teremt alkalmat arra, hogy vélemény- és tapasztalatcsere, rövid tevékenységi beszámolók által a megye közkönyvtárosainak kapcsolati hálója élő maradjon. A rendezvény társszervezője a Romániai Közkönyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesületének (ANBPR) Kovászna megyei tagszervezete volt.

A találkozó alatt a mintegy harminc résztvevő beszámolt az elmúlt év szakmai történéseiről, a közkönyvtárak helyzetéről, programjairól, beszerzésről, fejlesztésekről, beruházásokról – vagy azok hiányáról. Általánosságban elmondható, hogy a Kovászna megyében működő közkönyvtárak helyzete 2018-ban is hasonlóan alakult, mint a korábbi években. Továbbra is jellemző, hogy a könyvtáros fő tevékenysége mellett más feladatköröket is ellát, illetve felvállalja községében a kultúraszervező szerepet, ez gyakran munkaidőn kívül vagy felül valósul meg, saját szándékból, találékonyságból, plusz lelkesedésből.

A könyvtárak állományának gyarapítását illetően a felszólalók mintegy fele számolt be arról, hogy nem tudtak új könyveket vásárolni tavaly. A szerencsésebbek átlag ezer lej értékben vásároltak új könyveket, értelemszerűen a városi könyvtárak esetében az állománygyarapításra fordított összegek valamennyivel nagyobbak voltak. A felszólalók közül többen is jelezték, hogy adományozók által jutottak hozzá újabb kötetekhez, és örültek ennek, azzal együtt, hogy a könyvadományok gyakran alapos átválogatást igényelnek, és olykor kevés bennük a használható kötet.

A mindennapi működéshez szükséges feltételek a legtöbb községi könyvtárban adottak, néhány esetben még adódnak fűtésgondok, nem megfelelő tárolási felületek vagy éppen nincs internetszolgáltatás indokolatlanul hosszú ideje.

Az elhangzottak tükrében mindenképp kiemelendő, hogy egyre több közkönyvtáros – lehetőségeihez mérten – igyekszik gazdagítani a könyvtár programkínálatát, és hangsúlyt fektet arra, hogy a községben működő ifjúsági és más civil szervezetekkel, iskolákkal, óvodákkal jól együttműködve vegye ki részét a közösség kulturális életének szervezéséből. Így kínálnak a könyvtárak gyerekeknek mesedélutánokat vagy közös rajzfilmnézést, szerveznek könyvtárbemutatókat, vándormozit, ünnepkörökhöz kötődő kézműves tevékenységeket.

Az önkormányzatokkal való jó együttműködésre példák a szorgalmas olvasásért könyvcsomaggal megjutalmazott gyerekek, vagy éppen az olvasók számára is elérhető, állománykövető szoftver megvásárlásának szándéka.

Amint az kiderült, a körülményekhez alkalmazkodva ugyan, de a tenni akarás szándékával folytatják munkájukat ebben az évben is a megye közkönyvtárosai.

A találkozón köszönt el a jelenlévőktől, nyugdíjba vonulása alkalmából, Lokodi Anna kollégánk, aki módszertani szakirányítóként és kapcsolattartóként volt több évig közvetlen munkatársa a Kovászna megyei közkönyvtárosoknak.

Tartalmas, a régebbről a szakmában lévő könyvtárosok tapasztalatait és az újonnan érkezettek lendületét ötvöző találkozó volt, amely közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Köszönjük a jelenlétet minden résztvevőnek!

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve