Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

A könyvtár házirendje

A Bod Péter Megyei Könyvtár alapvető célja, hogy mindazok szívesen látogassák, akiknek olvasnivalóra vagy kulturális, szakmai és közhasznú információra van szükségük akár mindennapi tevékenységükhöz, akár szabadidejük tartalmas eltöltéséhez.

Könyvtárosainknak kötelességük előzékenyen, figyelmesen és hatékonyan reagálni a könyvtárhasználók kéréseire és igényeire. Ügyelniük kell arra is, hogy verbálisan vagy magatartásuk, illetve megnyilvánulási módjuk által ne okozzanak kellemetlenséget a könyvtárhasználóknak.

Ahhoz, hogy a könyvtárosok eredményesen elláthassák közönségszolgálati feladataikat, kérjük a könyvtárhasználókat az alábbiak betartására:

  • A könyvtárban kötelező a többi olvasó, a könyvtárosok és a könyvtári tevékenység tiszteletben tartása, valamint a tisztaság megőrzése.
  • Az A4-es méretűnél nagyobb táskát és a kabátot kérjük letenni az egyes részlegeken található fogasoknál.
  • Élelem, innivaló elfogyasztására a földszinti előcsarnokot vehetik igénybe, ahol tea- és kávéautomata is működik.
  • Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.
  • A könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében – csak megfelelő öltözetben és az alapvető higiéniai szabályok betartásával lehetséges. Amennyiben az olvasó megjelenése (hiányos öltözet, feltűnő ápolatlanság) zavarja a többi látogatót vagy a könyvtárosok tevékenységét, a könyvtár személyzete felszólíthatja az illetőt az intézmény elhagyására.
  • Aki a könyvtárban zajló tevékenységet szándékosan akadályozza, az olvasókkal vagy a könyvtár munkatársaival civilizálatlanul vagy erőszakosan viselkedik, attól a könyvtár vezetősége megvonhatja felhasználói jogait.
  • Aki a könyvtár dokumentumait, műszaki vagy más eszközeit, berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, azt a könyvtár vezetőségének jogában áll eltiltani a könyvtár használatától.
  • Az olvasóteremben a rendet és a csendet beszélgetéssel, zenehallgatással megzavarni tilos. A mobiltelefonokat kötelezően ki kell kapcsolni az ott tartózkodás idején.
  • Az olvasóterembe behozott saját könyvet a könyvtárosnak kérjük bemutatni érkezéskor.

A könyvtárosok figyelmeztethetik az intézmény látogatóit a könyvtári szabályok betartására. Amennyiben ez eredménytelennek bizonyul, a szabályokat megsértő személyt a könyvtáros felszólíthatja távozásra, illetve az intézmény vezetősége ideiglenesen vagy véglegesen visszavonhatja az illető könyvtári belépőjét.

A könyvtárlátogatók kérdéseikkel, esetleges panaszaikkal a közönségszolgálati részlegek (Felnőtt kölcsönző, Olvasóterem, Gyermekkönyvtár) munkatársaihoz, illetve a könyvtár titkárságához és igazgatójához fordulhatnak.

Köszönjük támogatását abban, hogy minél jobb szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek!

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve