Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Küldetésnyilatkozat

A Bod Péter Megyei Könyvtár enciklopédikus jellegű állományt gyűjtő közkönyvtár, önálló jogi személyiséggel és regionális szerepvállalással. Rendeltetése a Kovászna megyei többnemzetiségű közösség kulturális–információs igényeinek és szükségleteinek ellátása, tekintet nélkül használóinak társadalmi–gazdasági helyzetére, életkorára, nemére, politikai hovatartozására, vallására vagy nemzetiségére. Állománya építésében elsősorban magyar és román nyelvű kiadványokra összpontosít.

Az intézmény célkitűzései

Általános célok

Sajátos célok

1.

Állományépítés

 • a kiadói kínálat nyomon követése és elemzése
 • könyvtári dokumentumok beszerzése
 • a fizikailag vagy tartalmilag elhasználódott dokumentumok kivonása
 • könyvtári dokumentumok digitalizálása

2.

Állományrendezés

 • könyvtári dokumentumok nyilvántartása
 • a dokumentumok formai és tartalmi feltárása, katalógusba vétele
 • periodikák repertorizálása
 • adatbázisok létrehozása és fenntartása
 • a könyvtári dokumentumok szétosztása a részlegekre
 • a dokumentumok jelzet szerinti elhelyezése a polcokon
 • a dokumentumok időszakonkénti leltározása

3.

Állománymegőrzés

 • a könyvtári dokumentumok fizikai állapotának megőrzése
 • a helyi és regionális kötelespéldány-állomány építése
 • a helytörténeti jellegű, sajátos dokumentumok megőrzése, a Kovászna megyei kulturális örökség védelme érdekében
 • a Romániában kiadott, magyar nyelvű könyvek teljes körű gyűjtése

4.

Az állomány hasznosítása és tájékoztatás

 • kölcsönzés elvitelre
 • kölcsönzés olvasótermi használatra
 • mozgókönyvtár
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • tájékoztatás a könyvtár működéséről
 • tájékoztatás az állományról
 • tájékoztatás közérdekű témákban
 • bibliográfiai tájékoztatás
 • olvasmányajánlás
 • internetezési lehetőség
 • tájékoztatás virtuális csatornákon
 • tájékoztató kiadványok megjelentetése az intézmény szolgáltatásairól, rendezvényeiről
 • tevékeny részvétel könyvek és más kiadványok megjelenésében

5.

Tudományos kutatás

 • helytörténeti tárgyú és a helyi közművelődést érintő tanulmányok és elemzések készítése

6.

Képzés, nevelés és kikapcsolódás biztosítása

 • az olvasásra nevelést és a könyvtárhasználatot ösztönző programok szervezése
 • tanintézményeket szolgáló, illetve ezekkel közös programok szervezése
 • a nagyközönség műveltségét szolgáló programok szervezése: előadások, irodalmi és kulturális találkozók, koncertek, vetítések, könyvbemutatók, műveltségi és irodalmi vetélkedők
 • könyvtárhasználóknak szánt tanfolyamok szervezése, lebonyolítása

7.

Módszertani irányítás

 • közkönyvtárosoknak szánt képzések szervezése, lebonyolítása
 • a Kovászna megyei közkönyvtárak tevékenységének szakirányítása és nyomon követése

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve