Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Mit tudunk a „cirkálásról”? – Rácz Balázs Viktor könyvbemutató előadása

2023.10.24., kedd 18:00

2023. október 24-én, kedden, 18 órától könyvtárunk olvasótermében RÁCZ BALÁZS VIKTOR magyarországi jogtörténész tart előadást intézményünk Háromszéki TÉT-estek (Tudás – Élmény – Tapasztalat) című rendezvénysorozatában, amely egyben az előadó Sepsiszéki cirkálási jegyzőkönyvek 1679–1701 című könyvének bemutatója is.

Házigazda: Lőrinczi Dénes helytörténész könyvtáros (BPMK).

Az előadóról:
Rácz Balázs Viktor negyedéves PhD-hallgató a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemnek A történelem segédtudományai elnevezésű doktori programjában, emellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ötödéves joghallgatója. Korábbi tanulmányait is az ELTE-n végezte, történelem alapszakon és levéltár mesterszakon. Jelenleg a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Fő kutatási területe az Erdélyi Fejedelemség jogtörténete, különös tekintettel a zálogjogra, a büntetőjogra és a székely jog történetére.

A bemutatásra kerülő könyvről:
A szerző munkahelyéül szolgáló intézmény Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak című könyvsorozatában megjelent kötetnek ezt az alcímet is lehetne adni: Igazságszolgáltatás Sepsiszéken a Rákóczi-szabadságharcot megelőző évtizedekben.
A fiatal kutató arra vállalkozott, hogy a kötetébe foglalt forrásdokumentumokkal egy olyan korszak jogrendszerét, különösen pedig a büntetőjogok korabeli alkalmazását ismertesse, amelyről mindeddig ilyen tekintetben csak érintőleges kutatások voltak, és ezek nem tudják kellő korhűséggel tükrözni az akkori igazságszolgáltatást – vagy legalábbis annak törekvéseit.

Történetírásunk számára a könyv kiindulópont a további hasonló székek, vármegyék jogtörténetének feldolgozásához. A háromszéki kutatók számára pedig – helytörténeti forrásgyűjteményként – kiváló és hiteles adatokat biztosít, gazdagítva megyénk múltjának feltárását. A könyvbemutató során nemcsak a szerzővel ismerkedhetünk meg, hanem azokkal a kordokumentumokkal is, amelyek – a korabeli szóhasználattal élve – a sepsiszéki cirkálásokat jelentették az 1679–1701 időszakra vonatkozóan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívjuk közönségünk figyelmét, hogy ugyanaznap 18 órától könyvtárunk Gábor Áron termében, vendégrendezvényként, hegymászás-témájú előadás lesz.

Sajtó visszhang:

Amikor büntetés járt a dohányzásért és a vasárnapi munkavégzésért

Fotó: BPMK

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve