Bod Péter Megyei KönyvtárKovászna Megye

Műhelykonferenciát tartottunk az olvasásról

A harmadik SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál keretében, 2024. május 24-én szakmai műhelykonferenciát tartottunk, Az élményszerű olvasás és a könyvtárpedagógiai programok szerepe az olvasásfejlesztésben címmel. A közel ötven magyarországi és székelyföldi résztvevőt Szonda Szabolcs, könyvtárunk vezetője, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint Szőcs Endre székelyudvarhelyi könyvtárigazgató, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke köszöntötte.

Az élénk érdeklődéssel kísért rendezvényen könyvtárosok és olvasáskutatók vázolták fel az olvasás jelenlegi helyzetét, illetve bemutatták az intézményeikben működő programokat és jó gyakorlatokat – ahogyan hagyományos foglalkozásokon vagy kevésbé szokott módokon odavonzzák és könyvtárközelben tartják az olvasókat.

Olvasásszociológiai jellegű bemutatóval érkezett Péterfi Rita, a budapesti Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója, valamint Pompor Zoltán és Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság elnöke, illetve alelnöke, akik friss, vonatkozó mérések sokatmondó, hasznos eredményeit is ismertették.

Dr. Tóth Máté, a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója az általa vezetett intézmény partnerkapcsolatait tekintette át, hangsúlyozva, hogy fontos együttműködőkké válhatnak a különböző nem kulturális intézmények is abban, hogy a könyv jelen legyen a település életének különféle területein.

Az egri Bródy Sándor Könyvtárban zajló programokat Szabó Eszter és Szécsényi Orsolya könyvtárosok mutatták be, kiemelve a társasjátékban rejlő lehetőségeket, hiszen ennek nemcsak a közösségépítésben van szerepe, hanem olvasásfejlesztési, műveltséggyarapító, például helytörténeti ismereteket gazdagító pedagógiai eszköz lehet.

Örvendetes és motiváló, hogy a székelyföldi tékákból érkezett könyvtárosok szintén sok, témába vágó „jógyakorlatról” számoltak be. Agyagási Hajnal és Lázok Klára a Maros Megyei Könyvtár és a Teleki-Bolyai Téka olvasásfejlesztő tevékenységeiről, Kovács Erzsébet a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár könyvtárpedagógiai foglalkozásairól szólt. Ezeket egészítette ki Vincze Csilla Mária, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatója, röviden bemutatva intézményének programjait. A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár biblioterápiás foglalkozásait Péter Katalin könyvtáros ismertette.

A beszámolókból olyan közös szakmai ötlettár áll össze, amely serkenteni, színesíteni hivatott a közkönyvtárainkban zajló munkát. Ajándékba kaptunk és egymásnak átadtunk ötleteket, megosztott tapasztalatokat és kézzelfogható munkaanyagokat.

Köszönjük a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár ajándékát is, amelyet Szőcs Endre igazgató hozott el: a Bod Péter Megyei Könyvtár ötvenedik születésnapja alkalmából az udvarhelyi téka ünnepi krónikát állított össze az elmúlt bő száz év sajtójából, a háromszéki könyvtárügy alakulásáról – finom kézműves édesség kíséretében.

Köszönjük a remek együttlétet mindenkinek, aki velünk tartott!

Fotó: BPMK

Mi történik?

A hét könyve

A hét gyerekkönyve